Tirdzniecības nams un labākie veikali pašā Liepājas centrā - tirdzniecības nams Kurzeme

Tirdzniecības nams pašā pilsētas centrā!

Jaunumi

04.11.19

IZPĀRDOŠANA! ŅEM KAMĒR IR!

SESTDIEN, 9. NOVEMBRĪ, NĀC UN BAUDI IEPIRKŠANĀS SVĒTKUS!

 Atnāc, aizpildi anketu, piedalies loterijā un laime!
 Lai piedalītos loterijā nav jāveic pirkums!


LOTERIJAS „PIEDALIES SESTDIENAS IZPĀRDOŠANĀ UN LAIMĒ!” NOTEIKUMI
1
. Vispārīgie noteikumi
1.1. Loterijas organizētājs: SIA “Lielā 13”, vienotais reģistrācijas numurs LV40203137973, Lielā iela 13, Liepāja, LV-3401
1.2. Loterijas norises teritorija: Tirdzniecības nams (TN) “Kurzeme”, Lielā ielā 13, Liepājā, LV-3401
1.3. Loterijas sākuma datums: 9.11.2019., plkst. 10:00, loterijas beigu datums: 9.11.2019., plkst. 20:00.
2. Laimestu fonds 

 • Dāvanu karte “APSTĀDINI MIRKLI PIENA MUIŽĀ”, 2 pers. 
  -Pirts kompleksa apmeklējums 1h garumā Kungu mājā. 
  -Nesteidzīgas un romantiskas vakariņas sveču gaismā - Piena muižas „Rožu krodziņā” 35 EUR vērtībā no ēdienkartes;
  -Nakšņošana - divvietīgā Piena muižas numuriņā.
  -Rīta pelde muižas baseinā;
  -Piena muižas vieglās lauku brokastis ar tēju vai kafiju
  -Piena muzeja apskate. 
 • Dāvanu karte “ROMANTISKS VAKARS DIVATĀ AR NAKTS PELDI SVEČU GAISMĀ” viesnīcā USMA SPA, 2 pers.
  -Nakšņošana divvietīgā viesnīcas numurā;
  -Nakts pelde baseinā ar šampanieti;
  -Rīta pelde;
  -Brokastis viesnīcā. 
 • Dāvanu karte “SKAISTA ATPŪTA” KALNMUIŽAS PILĪ, 2 pers.
  -Nakšņošana divvietīgā viesnīcas numurā;
  -Nesteidzīgas un romantiskas vakariņas sveču gaismā  

 

3. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi
3.1. Loterija norisinās no 2019. gada 9. novembra plkst. 10:00 līdz 9. novembra 20:00.
3.2. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.
3.3. Lai piedalītos loterijā, ir jāaizpilda speciāli paredzēta anketa – norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, telefona numuru. Anketu iespējams paņemt TN „Kurzeme” Informācijas centrā, 1. stāvā un veikalos.
3.4. Reģistrācija ir bez maksas un, lai piedalītos Loterijā, dalībniekam nav jāveic pirkums.
3.5. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēt tikai vienu anketu.
3.6. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju. 3.7. Ja Loterijas dalībnieks mēģinās reģistrēt vienu anketu vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas rīkotāji patur tiesības neinformēt Loterijas dalībnieku par anketas neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.
3.8. Loterijā nav tiesīgi piedalīties tirdzniecības nama „Kurzeme” un jebkura tirdzniecības nomnieka (tirdzniecības vietas) darbinieki. Ja izlozes gaitā tiek konstatēts, ka izlozēts darbinieka anketa, tad šo lozi anulē un turpina loteriju. Ja pēc loterijas izlozes beigām tiek konstatēts, ka izlozēta darbinieka anketa, tā tiek anulēta, balva netiek izsniegta, un tā paliek tirdzniecības nama „Kurzeme” īpašumā.
4. Loterijā laimējušo personu noteikšanas un izsludināšanas kārtība, vieta un datums 
4.1. 2019. gada 11. novembrī, plkst. 10:00 no visām izpārdošanas laikā iemestajām anketām tiks izlozēti 3 uzvarētāji.
4.2. Balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāji. Izloze tiks veikta, izvelkot Loterijas uzvarētāja anketu no kopējās anketu kaudzes loterijas urnā, pēc nejaušības principa.
4.3. Izlozē tiks izlozēti papildu 5 (pieci) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt savu identitāti, nebūs iespējams ar tiem sazināties vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
4.4. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita. Ņemot vērā TN ”Kurzeme” pircēju plūsmu un pirkumu skaitu, tiek prognozēts, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits būs 1 000 (viens tūkstotis), no kuriem tiks noteikti 3 (trīs) laimētāji.
4.5. Balvu ieguvēji tiks publicēti TN „Kurzeme” mājas lāpā izlozes dienā līdz plkst. 11:00, publicējot uzvārētāja vārdu, uzvārdu un tālruņa pēdējos četrus ciparus.
4.6. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar visiem uzvarētājiem, nosūtot e-pastu uz loterijas anketā norādīto e-pastu vai arī ar tiem sazinoties personīgi, zvanot uz loterijas anketā noradīto telefona numuru. 
5. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt 
5.1. Laimējušās personas savus laimestus varēs saņemt līdz 30.11.2019. plkst. 20:00 TN ”Kurzeme” Informācijas centrā Liepājā, Lielā ielā 13.
5.2. Ja laimests līdz 30.11.2019. plkst. 20:00 netiek izņemts, laimējusī persona zaudē tiesības to saņemt, un laimests paliek SIA ”Lielā 13” īpašumā.
5.3. Lai saņemtu laimestu, laimējušajai personai jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase, ID karte vai autovadītāja apliecība.
5.4. Laimests tiek izsniegts tikai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.
5.5. Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt norādītos personas apliecinošos dokumentus, balva netiek izsniegta.
5.6. Balvas nav iespējams izņemt naudas izteiksmē. 
6. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā
6.1. Loterijā nav tiesīgi piedalīties tirdzniecības nama „Kurzeme” un jebkura tirdzniecības nomnieka (tirdzniecības vietas) darbinieki.
6.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.
6.3. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimests tiek nodots punktā 4.3. noteiktajam rezerves balvu ieguvējam. 
7. Citi noteikumi 
7.1. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.
7.2. SIA ”Lielā 13” neatbild par laimesta neizsniegšanas sekām, ja laimējusī persona norādījusi neprecīzu tālruņa numuru vai nav ieradusies pēc laimesta noteiktajā laikā.
7.3. Ar loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.tnkurzeme.lv un TN „Kurzeme” Informācijas centrā.
7.4. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.