Tirdzniecības nams un labākie veikali pašā Liepājas centrā - tirdzniecības nams Kurzeme

Tirdzniecības nams pašā pilsētas centrā!

Jaunumi

07.02.20

IZPĀRDOŠANA! ŅEM KAMĒR IR!

PIEKTDIEN UN SESTDIEN, 14. UN 15. FEBRUĀRĪ NĀC UN BAUDI IEPIRKŠANĀS SVĒTKUS!
15. FEBRUĀRĪ TIEKAMIES GARDUMU TIRDZIŅĀ! 

Atnāc, aizpildi anketu, piedalies loterijā un laimē!
Lai piedalītos loterijā nav jāveic pirkums!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTERIJAS „AIZPILDI UN LAIMĒ!” NOTEIKUMI 
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Loterijas organizētājs: SIA “Lielā 13”, vienotais reģistrācijas numurs LV40203137973, Lielā iela 13, Liepāja, LV-3401
1.2. Loterijas norises teritorija: Tirdzniecības nams (TN) “Kurzeme”, Lielā ielā 13, Liepājā, LV-3401 1.3. Loterijas sākuma datums: 14.02.2020., plkst. 10:00, loterijas beigu datums: 15.02.2020., plkst. 20:00. 

2. Laimestu fonds
3 x Dāvanu karte “Pasakaina atpūta”, Hotel Jurmala SPA, 2 pers.
 • 1 nakts 2-vietīgā numurā
 • Halāts un čības
 • Bagātīga brokastu bufete
 • Vienas reizes 2,5 stundu Wellness Oasis saunu un baseinu centra apmeklējums dienā (izbraukšanas dienā līdz pl.12.00)
 • Neierobežots trenažieru zāles apmeklējums

 5 x Dāvanu karte “Upe - le”, 10 EUR
 5 x Dāvanu karte “Sushi station”, 10 EUR

3. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi
3.1. Loterija norisinās no 2020. gada 14. februāra plkst. 10:00 līdz 15. februārim 20:00.
3.2. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.
3.3. Lai piedalītos loterijā, ir jāaizpilda speciāli paredzēta anketa – norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, telefona numuru. Anketu iespējams paņemt TN „Kurzeme” Informācijas centrā, 1. stāvā un veikalos.
3.4. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam parēdzetā vietā var brīvprātīgi atzīmēt, ka pircējs piekrīt turpmāk saņemt tiešās tirgvedības nolūkos komerciālus paziņojumus un/vai reklāmas sūtījumus (tostarp apsveikumus, īpašos piedāvājumus, dāvanas, iespēju piedalīties izlozēs) uz norādīto e-pasta adresi un /vai mobilā tālruņa numuru par TN “Kurzeme” un to veikalu jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem.
3.5. Reģistrācija ir bez maksas un, lai piedalītos Loterijā, dalībniekam nav jāveic pirkums.
3.6. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēt tikai vienu anketu.
3.7. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju. 3.8. Ja Loterijas dalībnieks mēģinās reģistrēt vienu anketu vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas rīkotāji patur tiesības neinformēt Loterijas dalībnieku par anketas neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.
3.9. Loterijā nav tiesīgi piedalīties tirdzniecības nama „Kurzeme” un jebkura tirdzniecības nomnieka (tirdzniecības vietas) darbinieki. Ja izlozes gaitā tiek konstatēts, ka izlozēts darbinieka anketa, tad šo lozi anulē un turpina loteriju. Ja pēc loterijas izlozes beigām tiek konstatēts, ka izlozēta darbinieka anketa, tā tiek anulēta, balva netiek izsniegta, un tā paliek tirdzniecības nama „Kurzeme” īpašumā.

4. Loterijā laimējušo personu noteikšanas un izsludināšanas kārtība, vieta un datums
4.1. 2020. gada 17. februārī, plkst. 11:00 no visām izpārdošanas laikā iemestajām anketām tiks izlozēti 3 uzvarētāji.
4.2. Balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāji. Izloze tiks veikta, izvelkot Loterijas uzvarētāja anketu no kopējās anketu kaudzes loterijas urnā, pēc nejaušības principa.
4.3. Izlozē tiks izlozēti papildu 3 (trīs) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt savu identitāti, nebūs iespējams ar tiem sazināties vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
4.4. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita. Ņemot vērā TN ”Kurzeme” pircēju plūsmu un pirkumu skaitu, tiek prognozēts, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits būs 1 000 (viens tūkstotis), no kuriem tiks noteikti 13 (trīs) laimētāji.
4.5. Balvu ieguvēji tiks publicēti TN „Kurzeme” mājas lāpā izlozes dienā līdz plkst. 12:00, publicējot uzvārētāja vārdu, uzvārdu un tālruņa pēdējos četrus ciparus.
4.6. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar visiem uzvarētājiem, nosūtot e-pastu uz loterijas anketā norādīto e-pastu vai arī ar tiem sazinoties personīgi, zvanot uz loterijas anketā noradīto telefona numuru.

5. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt
5.1. Laimējušās personas savus laimestus varēs saņemt līdz 31.03.2020. plkst. 20:00 TN ”Kurzeme” Informācijas centrā Liepājā, Lielā ielā 13.
5.2. Ja laimests līdz 30.03.2020. plkst. 20:00 netiek izņemts, laimējusī persona zaudē tiesības to saņemt, un laimests paliek SIA” Lielā 13” īpašumā.
5.3. Lai saņemtu laimestu, laimējušajai personai jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase, ID karte vai autovadītāja apliecība.
5.4. Laimests tiek izsniegts tikai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.
5.5. Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt norādītos personas apliecinošos dokumentus, balva netiek izsniegta.
5.6. Balvas nav iespējams izņemt naudas izteiksmē.

6. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā
6.1. Loterijā nav tiesīgi piedalīties tirdzniecības nama „Kurzeme” un jebkura tirdzniecības nomnieka (tirdzniecības vietas) darbinieki.
6.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.
6.3. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimests tiek nodots punktā 4.3. noteiktajam rezerves balvu ieguvējam.

7. Citi noteikumi
7.1. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.
7.2. SIA ”Lielā 13” neatbild par laimesta neizsniegšanas sekām, ja laimējusī persona norādījusi neprecīzu tālruņa numuru vai nav ieradusies pēc laimesta noteiktajā laikā.
7.3. Ar loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.tnkurzeme.lv un TN „Kurzeme” Informācijas centrā.
7.4. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.